Head kliendid!
Sarnaselt paljudele teiste Eesti hambakliinikute/-arstidega, ei saa
Nordic Hambakliinik sõlmida Eesti Haigekassaga alates 1. juulist 2017 kehtima hakanud täiskasvanutele hambaravi osutamise lepingut, sest haigekassa poolt jõuga peale surutavate piirhindadega ei ole kvaliteetset hambaraviteenust võimalik osutada. Toetume siinkohal ka Eesti Hambaarstide Liidu seisukohale, et haigekassa kehtestatud piirhinnad ei kata hambaraviga seotud reaalseid kulusid ning sellega seoses ei ole vôimalik kaasaegsetele ravi standartitega ettenähtud materjalidega, masinapargiga jne vôimalik teha jätkusuutlikku tööd.

Samas kinnitame, et pensionäride proteesihüvitise kasutamise kord jääb kuni 31. detsembrini 2017 endiseks, kuid 1. jaanuarist 2018 kehtestatavad haigekassa proteesiteenuste piirhinnad lõpetavad senini hästi toiminud rahalise proteesihüvitise.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil info@haigekassa.ee; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.

Täpsemat selgitust antud avalduse suhtes saab lugeda Eesti Hambaarstide Liidu koduleheküljelt www.ehl.ee.

Lugupidamisega,
Nordic Hambakliinik