Samuti on meil piisav varu desinfitseerimisvahendeid, et see raske aeg turvaliselt üleelada. Kliinik rakendab ka kontaktivabade termomeetritega temperatuuri môôtmist, kliinikusse saabudes anname käte desinfitseerimiseks selleks ettenähtud vahendid. Kutsume üles vôimalusel liikumist piirama hetkel riskirühma kuuluvaid 60 aastat ja vanemaid patsiente ning seetôttu Teie tervise huvides hetkel kuni 25.märtsini planeeritud visiidid tühistama. Sellesse vanusegruppi kuuluvate patsientidega, kel on ajad broneeritud, aga kelleni antud info ei jôua, vôtavad ühendust ka meie administraatorid. Inimkontaktide minimeerimiseks viime läbi vastuvôttude hajutamise, et korraga oleks tööl minimaalselt kabinette. Seoses sellega palume môistvat suhtumist raviaegade vôimaliku muutmise korral. Visiidile palume ilmuda mitte enne kui 5 min enne vastuvôtuaega, et viia miinimumini kontaktid registratuuri ootealas. Varem saabunud patsiendid on kohustatud administraatorid suunama kliinikust välja, ootama ôiget vastuvôtuaega. Esmaabiaegasid palume broneerida üksnes telefonil 6232302 vôi info@nhk.ee. Kliinikusse saabunud esmaabi patsiendid saadetakse hetkel ära ning tuleb oodata kuniks administraator ise telefonis Teiega ühendust vôtab. Endiselt palume tühistada koheselt broneeritud aeg, kui olete saabunud reisilt vähem kui 14 päeva jooksul. Täname patsiente, kes on kohusetundlikult andnud teada oma raviaegade tühistamisest. Kutsume jätkuvalt üles seda tegema – nii saame ka ise paremini kliiniku tööd koordineerida. Palume môistvat suhtumist ning ootame riigipoolseid edasisi juhiseid! Hetkel vôtame päev korraga ja oleme sama informeeritud kui kogu elanikkond. Head tervist!